Friday, 20 January 2012

Vandalism


Apakah itu 'Vandalism'?
  • 'Vandalism' adalah perbuatan merosakkan atau memusnahkan kemudahan awam atau harta persendirian tanpa sebab yang sah di sisi undang-undang.
  • 'Vandalism' mengakibatkan pihak awam dan swasta mengalami kerugian kerana terpaksa mengeluarkan kos untuk membaiki dan menggantikan barang-barang yang rosak.
  • 'Vandalism' boleh dilakukan secara sendirian atau berkumpulan.

No comments:

Post a Comment